Start binnen 1 werkdag
Spoed? Binnen 8u contact!
Online èn offline

Expertise

Een goede professionele relatie

Onderzoek laat zien dat de kwaliteit van de relatie tussen coach of psycholoog en cliënt ontzettend belangrijk is voor de effectiviteit van de begeleidig. Ik hecht dan ook veel waarde aan een goede klik en een sterke professionele relatie met mijn cliënten.
 

Mijn expertise in het kort

Ik ben Registerpsycholoog NIP en in het bezit van de registraties Arbeid & Gezondheid en Arbeid en Organisatie. Daarnaast beschik ik over de EuroPsy certificering; een Europese certificering voor psychologen.
 • Ik ben gecertificeerd Coach en e-Coach, Coaching Supervisor en Supervisor voor het register Arbeid- en Organisatiepsycholog NIP.
 • Door het volgen van opleidingen, cursussen, workshops, intervisie en supervisie houd ik mijn expertise up-to-date.

Mijn werkmethoden

 • Ik maak gebruik van relevante, wetenschappelijk betrouwbare en valide online tests en vragenlijsten die snel en praktisch inzetbaar zijn. 
 • Ik baseer mijn aanpak op methoden waarvan de effecten wetenschappelijk zijn bewezen zoals:
  • Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Je leert anders omgaan met hoe je denkt en voelt waardoor je ineffectieve gedragspatronen leert veranderen. 
  • Mindfulness. Je leert open en bewust je omgeving, je gedachten en je gevoelens waar te nemen zonder hierover te oordelen en aanwezig te zijn in het hier-en-nu. 
  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Je leert het gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken en je aandacht te richten op de dingen die je werkelijk belangrijk vindt in je leven (waarden).
  • Oplossingsgerichte coaching. Je leert niet het probleem, maar de oplossing als vertrekpunt te nemen. Je brengt in kaart wat je anders wilt en leert concrete stappen te zetten in de richting van je doel.
 • Welke methode(n) we kiezen is afhankelijk van het doel van je begeleiding.
 • Gedurende het traject evalueer ik regelmatig om de effectiviteit van mijn aanpak te meten en te optimaliseren.

Goed om te weten

 • Ik ben lid en onderschrijf de ethische gedragscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Het NIP toetst regelmatig mijn expertise. 
 • Indien mijn expertise niet toereikend is om jou, je medewerker of cliënt adequaat te helpen, dan zal ik dat aangeven. Ik beschik over een uitgebreid netwerk van professionals waarmee ik samenwerk en waarnaar ik indien gewenst in onderling overleg kan verwijzen.