Voor huis-, arbo- en bedrijfsartsen

Als huisarts, praktijkondersteuner-GGZ, arbo- of bedrijfsarts kun je mijn hulp inschakelen. Bijvoorbeeld wanneer:

 • je cliënt problemen van psychische aard ervaart;
 • je inschat dat werkgerelateerde factoren een rol spelen;
 • er (nog) geen sprake is van een psychische stoornis volgens de DSM-V classificatie.
werkend brein

Waarbij kan ik ondersteuning bieden?

Als ervaren registerpsycholoog NIP Arbeid en Gezondheid kan ik cliënten onder andere ondersteunen bij de volgende zaken:

 • het verminderen van stress- of burn-out klachten en het voorkomen van klachten in de toekomst;
 • beter functioneren in werk en/of gezin;
 • verbeteren van de balans tussen werk en privé;
 • verwerking van verlies van werk of ontslag en het vinden van een nieuw perspectief;
 • verandering van levensstijl;
 • re-integratie na ziekte;
 • omgaan met chronisch lichamelijke beperkingen en de focus te richten op wat wél mogelijk is.

Wat bied ik je cliënten?

 • Ik pak de oorzaken van de klachten aan. Ik help cliënten vast te stellen wat ze anders willen in hun leven en daar vervolgens concrete stappen in te zetten. De meeste cliënten geven aan dat ze na de eerste sessie al verandering merken.
 • Ik lever maatwerk en baseer me in mijn aanpak op de doelstellingen van de cliënt.
 • Ik ben niet gebonden aan voorwaarden of voorgeschreven protocollen van verzekeraars.
 • Ik garandeer cliënten absolute vertrouwelijkheid. Om onze beider expertises optimaal op elkaar af te stemmen, kan ik indien gewenst terugkoppeling geven over de voortgang en/of de resultaten van het traject als de cliënt hiervoor toestemming geeft. Andersom hoor ik graag met toestemming van de client jouw terugkoppeling.
 • Er zijn geen wachtlijsten. Cliënten kunnen doorgaans binnen 5 werkdagen terecht.
 • Mijn praktijk is kleinschalig en persoonlijk. Cliënten geven aan dat ze mijn praktijk als een prettige setting ervaren waarin ze zich vrij voelen zaken te bespreken en waarin ze geholpen worden concrete stappen te zetten.

Vrijblijvend gesprek aanvragen

Wil je graag aan de slag met je zelfvertrouwen, stressklachten of burnout? Ik kom graag met je in gesprek.