Voor organisaties

Mentalfit ondersteunt organisaties die verzuim effectief willen aanpakken.
Twee derde van de verzuimmeldingen is toe te schrijven aan psychische klachten. Mentalfit helpt bij het reduceren van psychische klachten door medewerkers praktisch en doelgericht te begeleiden naar herstel.

Reflectie op eigen gedrag

Iemand die verzuimt of dreigt te verzuimen zal moeten reflecteren op het eigen gedrag om inzicht te krijgen in de oorzaken van de klachten, te herstellen en herhaling van de klachten in de toekomst te voorkomen. Veelal komt dit neer op het herstellen van het contact met het eigen lichaam of de fixatie op de omgeving of de klachten doorbreken. Ook gaat het vaak om het (h)erkennen van eigen behoeften, deze op een effectieve manier kenbaar maken aan de (werk)omgeving en het bewaken van de persoonlijke grenzen.

organisatie brein

Werkend herstellen

Werk speelt een belangrijke rol bij het herstel van uit balans geraakte medewerkers. Werken biedt structuur, erkenning en voldoening. Werk biedt sociale contacten en geeft zin aan het leven. De werksituatie is een goede voedingsbodem voor de (verdere) ontwikkeling van vaardigheden en gedrag van medewerkers. Werk draagt ook bij aan het versterken van zelfvertrouwen van mensen.
Mentalfit ondersteunt bedrijven bij het aan het werk blijven en herstellen van medewerkers. Soms kan dat op de oude werkplek, in andere gevallen zal het nodig zijn te zoeken naar een betere passende werkplek, binnen of buiten het bedrijf. Mentalfit kan meedenken over een passende re-integratieplek binnen het bedrijf (spoor 1). Het zoeken van een passende werkplek buiten het bedrijf (spoor 2) valt buiten de expertise van Mentalfit.

Actieve rol leidinggevende en bedrijfsarts

Op basis van de Wet Verbetering Poortwachter zijn werkgevers gehouden zich optimaal in te spannen om zieke werknemers (weer) aan het werk te krijgen. Gedurende de begeleiding betrekt Mentalfit in overleg met de medewerker actief de leidinggevende en -indien er sprake is van (dreigend) verzuim- casemanager en bedrijfsarts bij de begeleiding. Na de intake wordt telefonisch contact opgenomen met de leidinggevende en/of HR professional en indien van toepassing de casemanager en bedrijfsarts om de doelen van de begeleiding af te stemmen. Aan het eind van het begeleidingstraject kan een eindgesprek volgen met de medewerker, leidinggevende en evt. HR-professional. Ook is er tussentijds overleg en afstemming mogelijk. Daarbij houdt Mentalfit zich aan de Beroepscode voor Psychologen van het Nederlands Instituut voor Psychologen hetgeen onder meer impliceert dat afstemming alleen plaatsvindt na toestemming van de medewerker.

Beleid en reorganisatie

Door mijn jarenlange ervaring als HR-professional bij een grote internationale organisatie kan ik jou als leidinggevende of HR-professional ondersteunen bij het versterken van je organisatie door te ondersteunen bij organisatieveranderingen en reorganisaties en te adviseren over HR-, preventie- en reïntegratiebeleid;

Ook verzorg ik spreekuren voor leidinggevenden en/of medewerkers op locatie van de organisatie.

Meer weten?

Organisaties waarvoor ik werk zijn

Met deze organisaties werk ik graag samen

Via Praktijk Pit werk ik voor:

 

Via W&M Psychologen werk ik voor:

Vrijblijvend gesprek aanvragen

Wil je graag aan de slag met je zelfvertrouwen, stressklachten of burnout? Ik kom graag met je in gesprek.