Veelgestelde vragen

Algemene vragen

Nee, er zijn geen wachtlijsten. Je kunt doorgaans binnen 5 werkdagen na je aanmelding terecht voor een intakegesprek. Het begeleidingstraject start – bij akkoord van jou en/of je werkgever – binnen 1 tot 2 weken na het intakegesprek.

Voor particulieren en ZZP-ers hanteer ik een uurtarief van € 100.

Voor organisaties geldt een uurtarief van € 135. Indien de begeleiding een gezondheid bevorderende interventie is wordt geen btw in rekening gebracht.

Met zorgverzekeraars heb ik geen contracten. Dat betekent dat ik niet gebonden ben aan de voorwaarden en protocollen van verzekeraars en ook geen informatie over jou met hen zal delen. Dit betekent ook dat mijn kosten door hen niet worden vergoed.  

Er zijn een aantal andere mogelijkheden om de kosten vergoed te krijgen.

  • Werkgevers zijn in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter verplicht zich optimaal in te spannen om zieke medewerkers (weer) aan het werk te krijgen. Indien je verzuimt of dreigt te verzuimen kun je je werkgever vragen om (een deel van) de kosten van jouw begeleiding te vergoeden.
  • In sommige organisaties hebben medewerkers een coachbudget. Je kunt overleggen met je leidinggevende om dit aan coaching of psychologische begeleiding te besteden.
  • Kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar van de belasting.
  • Ook voor particulieren zijn kosten voor coaching in sommige gevallen aftrekbaar als studiekosten.

Voor organisaties is het mogelijk om, afhankelijk van hun verzekering, de kosten te declareren bij de werkgeversverzekering.

De duur van een begeleidingstraject is afhankelijk van jouw doelstellingen. Ook afspraken met je werkgever spelen in dien van toepassing een rol. De meeste begeleidingstrajecten duren 3 tot 10 sessies. De sessies worden, afhankelijk van je wensen, 1 tot 2 wekelijks gepland. Later in het traject kan er meer tijd tussen de sessies zitten. De sessies duren 1 tot 1,5 uur. Als (een deel van) je traject uit online begeleiding bestaat gelden er andere afspraken. Desgewenst informeer ik je hierover.

Indien je werkgever mij inschakelt voor jouw begeleiding kan ik, met jouw toestemming, afstemmen met je huis-, arbo- of bedrijfsarts, HR-professional, casemanager of leidinggevende. Je leidinggevende en/of HR-professional ontvangt een behandelplan na het intakegesprek en een eindverslag na het eindgesprek. Goed om te weten is dat deze informatie alleen wordt verstrekt na jouw toestemming.