Werkwijze

Aanmelding

Je kunt je aanmelden via het contactformulier. Ook kun je eerst per email of telefonisch contact opnemen voor meer informatie. Het is ook mogelijk dat je werkgever je aanmeldt.

Naar het contactformulier
werkwijze brein

Online intakeformulier

Na je aanmelding neem ik contact met je op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Ik vraag je tevens een online intakeformulier in te vullen. Mijn ervaring is dat we hiermee veel tijd besparen tijdens de eerste sessie (intake) omdat we dan vooraf al veel van jou, je situatie en je hulpvraag afweten. Ik vraag je dan ook hier even de tijd voor te nemen: hoe beter het is ingevuld, des te efficiënter het eerste gesprek kan verlopen. Het online intakeformulier omvat onder meer vragen over je gegevens, je gezinssituatie/relatie (indien van toepassing), je opleiding of werk.

Uiteraard hecht ik grote waarde aan je privacy: alle informatie die je invult, wordt via een versleutelde en beveiligde verbinding verstuurd en kan niet door derden worden gelezen. Voor meer informatie kun je de privacyverklaring raadplegen.

 

Begeleiding

In het behandelvoorstel wordt in samenspraak met jou het doel van de behandeling omschreven, de duur en de evaluatiemomenten. In de behandelingsfase gaan we doelgericht met je aan het werk middels gesprekken, oefeningen en thuiswerkopdrachten, waarbij we gebruik maken van een beveiligde online omgeving.

We kunnen de begeleiding vormgeven via face-to-face gesprekken, online begeleiding of een combinatie. We bepalen in onderling overleg wat het meest passend is gezien jouw doelen en je voorkeuren.

 
 

Intake

Tijdens dit gesprek neem ik je hulpvraag, klachten of problemen met je door. Hierdoor krijgen we een helder beeld van je vraag en op basis daarvan kan ik aangeven wat ik voor je kan betekenen. Het kan ook zijn dat ik je een voorstel doe om aanvullende vragenlijsten in te vullen. Ook is de intake bedoeld om wederzijds kennis te maken, want voor een succesvolle begeleiding is het belangrijk dat er een klik is tussen cliënt en coach of psycholoog.

Aan het eind van het intakegesprek doe ik je een behandelvoorstel. Als ik inschat dat jouw vraag niet met mijn hulp kan worden aangepakt, bekijken we samen waar en hoe je wel goed geholpen kunt worden. Het doel van de begeleiding is enerzijds het oplossen van je probleem of klacht maar anderzijds ook persoonlijke groei, verbeterde zelfkennis en het vermogen om beter om te kunnen gaan met moeilijke situaties of problemen.

De begeleiding kan plaatsvinden via de volgende vormen:

Face-to-face

Je komt naar mijn praktijk en hebt een persoonlijke gesprek in een sfeervolle setting waarin je in alle rust je coachvraag kunt bespreken. Ook kunnen we in overleg op een andere locatie afspreken.

Telefonisch

We voeren met elkaar een telefonisch coachgesprek. Ik bel jou op een afgesproken tijdstip. Het voordeel is dat je dit gesprek kunt voeren waar en wanneer je maar wilt.

Skype

Een coachgesprek via Skype heeft als voordeel dat we elkaar kunnen zien zonder dat je hiervoor hoeft te reizen. Handig als je een drukke agenda hebt en toch persoonlijk contact wilt.

E-coaching

Met e-coaching wisselen we via email berichten uit over jouw coachvraag via de beveiligde coachomgeving Pluform. Het voordeel is dat je al schrijvend je gedachten ordent en dat je de berichten kunt teruglezen. Je leest en schrijft je berichten waar en wanneer je maar wilt; ’s middags op een terrasje in de zon of ’s avonds met een kopje thee op de bank.

Informatie uitwisseling

Indien gewenst kan ik, met jouw toestemming, afstemmen over je begeleidingstraject met je huis-, arbo- of bedrijfsarts, HR-professional, casemanager of leidinggevende.

 

Afronding

De begeleiding wordt afgesloten met het maken van een terugvalpreventieplan en een evaluatiegesprek. Als het behandeldoel in het traject niet gehaald is, kijken we samen of er doorverwijzing naar andere begeleiding mogelijk is. Indien je werkgever je begeleiding heeft ingezet kan er een evaluatiegesprek volgen met je werkgever. Hierin worden de belangrijkste bevindingen die voor je werk relevant zijn besproken. Ook bespreken we wat je werkgever kan doen om jou te ondersteunen. Van het gesprek ontvang jij – en met jouw toestemming je leidinggevende – een beknopt verslag.

Aanmelden via contactformulier

Vrijblijvend gesprek aanvragen

Wil je graag aan de slag met je zelfvertrouwen, stressklachten of burnout? Ik kom graag met je in gesprek.